Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty

ul. Ułańska 6
   Dobre Miasto
   warmińsko-mazurskie
   11-040 Dobre Miasto

tel: +48 508 377 313

Rachunek Stowarzyszenia: 59 8857 1041 3001 0000 2769 0001