25.04.2018 r. zakończono prace konserwatorskie przy kapliczce
pod wezwaniem św. Jerzego w Dobrym Mieście


logotyp1

Operacja pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej pw. Św. Jerzego w Dobrym Mieście”

mająca na celu ochronę zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego
poprzez ulepszenie obiektu kapliczki przydrożnej pw. Św. Jerzego przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Przewidywane wyniki operacji to ochrona i zachowanie cennego obiektu zabytkowego Dobrego Miasta
oraz wzrost potencjału turystycznego, nie tylko w Gminie Dobre Miasto, ale również i w województwie.