ZARZĄD 

Prezes: Jerzy Jakowicz
Wiceprezes: Artur Głowacz
Sekretarz: Lidia Głowacz
Skarbnik: Eliza Jędrzejewska
Członek zarządu: Tomasz Bartołd

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Marek Szelągowski
Sekretarz: Alicja Gronkiewicz
Członek: Janusz Filipkowski